Żywiec - Koleby

Szkoła w duchu Montessori

Szkoła w Żywcu-Kolebach to miejsce, które wypuszcza w świat ludzi wiedzących, co chcą robić. Szkoła, która pozwala usłyszeć samego siebie i przejść przez trud wyborów. Szkoła, która przygotowuje do życia, świadomie powstrzymując zamęt, jaki niesie rzeczywistość, za to ze spokojem korzystając z dóbr, jakie nam ta sama rzeczywistość oferuje. 

Co nas wyróżnia?

Naszym marzeniem, jednocześnie założeniem oraz motorem działań, jest wizja szkoły pracującej we wszystkich oddziałach w duchu Montessori. Chcemy, by metoda ta nie była jedynie zbiorem reguł, norm i sposobów uczenia czy też przejawiała się w ilości pomocy, ale aby była naszą drogą i przenikała przez wszystkie przestrzenie; żeby wyrażała się w naszych myślach, działaniach i spojrzeniu na otaczający świat.

advanced divider

Wartości

Szkoła w Żywcu-Kolebach jest miejscem, którego fundamenty oparte są na wartościach nieprzemijających. Naszym przewodnikiem są: szacunek wobec siebie, uważność, skupienie i spokój. Wartości chrześcijańskie (katolickie) są dla nas żyznym gruntem, na którym mogą wzrastać nasze dzieci.

Tworzymy miejsce, w którym w wewnętrznej ciszy, energii tworzenia i spokojnego tempa pracy każdy uczeń może opisać i odnaleźć siebie w zewnętrznym świecie i ukształtować własne relacje z otaczającymi go ludźmi.

Chcielibyśmy, aby tutaj było okno na świat dla dzieci a w późniejszym wieku brama, która młodzież tam poprowadzi. Naszym pragnieniem jest, aby pośród barwności, różnorodności i nieraz zgiełku otaczającego świata każdy z uczniów potrafił odnaleźć własną cząstkę, usłyszeć głęboko zasiane pragnienia i był im wiernym, nie bojąc się działania i podejmowania decyzji.

Misją nauczycieli jest bycie czujnym obserwatorem i przewodnikiem, który nie zakłóca rzeczywistości i wewnętrznego głosu dziecka, ale wspiera, dodaje sił, prowadzi, a kiedy już jest czas, oddaje działanie w ręce dziecka. Nauczyciel, który czasem musi zniknąć, aby własną osobą nie zasłonić dziecka i otaczającego świata. Dzieci uczą się wrażliwości na drugiego człowieka będąc w grupach mieszanych, gdzie ich wzajemna pomoc jest niejednokrotnie niezbędna i naturalnie z nich wypływa. Grupy mieszane stwarzają też możliwość budowania tolerancji i szacunku.

Dowiedz się więcej...

Program

Pracujemy w oparciu o programy nauczania i realizujemy podstawę programową – jednak mając do dyspozycji czas pracy własnej, jako nauczyciele nie czujemy się programami ograniczeni. Taki sposób pracy pozwala na zatrzymanie się nad tematami, które szczególnie interesują dzieci. Wprowadza to większy spokój i daje możliwość rozwijania zainteresowań.

Motywacja

W szkole motywacją do nauki nie są oceny, strach czy różnego rodzaju nagrody zewnętrzne. Rolą nauczyciela jest utrzymywanie, pobudzanie i poszukiwanie w uczniach motywacji wewnętrznych. Chcemy pracować w oparciu o system oceniania kształtującego, co wydaje nam się spójne z całą wizją naszej szkoły oraz z założeniami, jakie pozostawiła po sobie Maria Montessori.

uczniowie szkoły Montessori na huśtawce

Funkcjonowanie

Uczniowie każdej grupy pracują w swoich oddziałach montessoriańskich w przygotowanych dla nich pracowniach. 

W pracowniach dzieci realizują pracę własną, jak również tu prowadzone są też zajęcia przedmiotowe. Praca własna płynnie przechodzi w zajęcia prowadzone przez nauczyciela przedmiotowego, a czasami, jeśli jest taka potrzeba, toczy się równolegle. Podczas lekcji dzieci nie są podzielone wiekowo.

Wychowawca przebywa ze swoją grupą cały dzień, uczestniczy w pracy własnej oraz towarzyszy dzieciom podczas zajęć przedmiotowych. Nauczyciel prowadzący zajęcia z poszczególnych przedmiotów pracuje z całą grupą/oddziałem w pracowni. Ma to na celu płynne przejście i przenikanie się pracy własnej z zajęciami przedmiotowymi.

Dowiedz się więcej...

Rodzice

Nasza szkoła do realizacji metody kształcenia w duchu Montessori potrzebuje gotowości rodziców – kluczowe są tu świadoma zgoda, wewnętrzny spokój, zaufanie i wiedza. Dlatego, myśląc o współpracy z rodzicami, mamy na myśli umożliwianie obserwowania pracy własnej dzieci oraz zajęć. Rodzicom oferujemy szkolenia i zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy. 

Szkołę tworzymy my – nauczyciele i dzieci, natomiast dzieci prowadzimy i wychowujemy my i rodzice.

Rekrutacja

Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko do Szkoły Podstawowej w Żywcu – Kolebach, pomogą Ci w tym kolejne kroki, które opisaliśmy poniżej. 

Rekrutacja na roku szkolny 2024/25 dotyczy dzieci do klasy 2 oraz zerówki (dzieci 6-letnie).

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz elektroniczny i złożyć go w naszej szkole do dnia 31 marca 2024 roku.
Direction Arrows
Krok 1
Porozmawiaj z nami

Porozmawiaj z nami

Kolejnym krokiem jest rozmowa obojga rodziców z dyrektorem szkoły lub wychowawcą grupy. Podczas tego spotkania dowiedzą się Państwo o wartościach, którymi kierujemy się w naszej szkole, o sposobie pracy nauczycieli i podstawowych założeniach metody Montessori. To także czas na rozmowę o Waszym dziecku.
Direction Arrows
Krok 2
Odwiedź naszą szkołę

Odwiedź naszą szkołę

Ostatnim etapem jest wzięcie udziału w pracy własnej (dotyczy dzieci z klas 1-3) lub spędzenie kilku dni w naszej szkole (uczniowie klas 4-6).
Krok 3

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa do końca kwietnia 2024 roku.

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu – Kolebach.

Dyrektor szkoły: Katarzyna Szczotka

Telefon

33 827 99 80

miejsca w których działamy

Adres

ul. Pod Łyską 36

34-300 Żywiec – Koleby

Mamy Ci tyle do przekazania!

radosna postać witająca na stronie montessori mountain schools

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz się dowiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, które organizujemy w całej Polsce, koniecznie zapisz się do newslettera. Zadbamy o to, aby docierały do Ciebie tylko najważniejsze wiadomości!

premiera

Poznaj wyjątkowe historie

uczniów z edukacji domowej!