Ostrów Wielkopolski

Jesteśmy szkołą przyjazną ED!

Szkoła w Ostrowie Wielkopolskim to tak naprawdę dwie szkoły, czyli Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi. Placówki powstały w odpowiedzi na potrzeby rodzin edukujących dzieci w domu na terenie całej Wielkopolski. 

Obie szkoły, podobnie jak wszystkie szkoły prowadzone przez Fundację, są bezpłatne.

Jeżeli jesteś świadomym rodzicem i poszukujesz szkoły:

 • w której Twoje dziecko będzie miało możliwość zdobywania wiedzy w absolutnie indywidualnym rytmie,
 • w której Twoje dziecko nie będzie marnowało czasu na uczenie się rzeczy niepotrzebnych,
 • w której Twoje dziecko nie będzie jak orzeł, który udaje koguta, rozwijając swój potencjał (zachęcamy do przeczytania bajki o orle),

to znalazłeś się w najlepszym miejscu! Wszystkie swoje dylematy możesz rozwiać, decydując się na zapisanie dziecka do naszej szkoły działającej w systemie edukacji domowej.

Pod naszymi skrzydłami w oparciu o własny potencjał Twoje dziecko rozwinie swoje skrzydła, rozbudzi nowe zainteresowania i pobudzi w sobie postawy kreatywne do zdobywania i przyswajania wiedzy. 

Twoje dziecko będzie miało możliwość uczestniczenia w wielu działaniach i inicjatywach. Wszystkie działania będą poszerzały horyzonty myślowe, rozwijały wszelakie umiejętności i będą integrować NAS, społeczność szkolną. 

Będzie miało możliwość zdawania egzaminów w wyznaczonym przez siebie terminie, dzięki czemu we własnym indywidualnym rytmie, będzie mogło zdobywać wiedzę.   

Drodzy Rodzice będziemy wspierać również Was, jeżeli będzie Wam to potrzebne, bo szkoły powstały także, z myślą o Rodzicach, aby towarzyszenie dziecku w zdobywaniu wiedzy, nie było dla Was morderczym wysiłkiem. 

Kamila Chatian, pedagog, prowadząca obie szkoły, posiada wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Bogumiła Masłowska jest mocno zaangażowanym rodzicem w edukację swoich dzieci, poszukuje alternatywnych metod przyswajania wiedzy i wciela je w życie z bardzo dobrymi rezultatami. Ukończyła kursy specjalistyczne z pedagogiki Marii Montessori. 

Z każdego działania wspierającego Was, realizowanego w ramach oferty szkół, wyjdziecie z bazą rzetelnie przekazanej wiedzy!

Dowiedz się więcej...

Jak wspieramy naszych uczniów?

Bardzo ważne jest dla nas podążanie, za dzieckiem, za jego potrzebami, pasjami i zainteresowaniami, odwracając zasadę, że to dziecko musi podążać za „rzeczywistością szkolną”. 

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

Chcieliśmy, by edukacja domowa w naszych szkołach oznaczała nie tylko egzaminy końcoworoczne. Dlatego ciągle tworzymy nowatorskie rozwiązania, które mają pomagać zarówno dzieciom, jak i rodzicom na tej wciąż mało popularnej ścieżce edukacji.

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

uczennica lekka jak piórko
advanced divider

Egzaminy końcoworoczne

Podczas egzaminów chcemy poznać pasje, jakie rozwijają nasi uczniowie, ale też zrozumieć i pomóc rozwiązać problemy, na jakie natrafili podczas nauki. Na platformie Twój MMS zamieściliśmy wymagania edukacyjne oraz inne materiały, które pomogą w kształceniu dzieci w trybie edukacji domowej oraz pomogą w przygotowaniu do egzaminów.

Egzamin końcoworoczny składa się z dwóch części:

 • egzaminu ustnego,
 • egzaminu pisemnego.

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajdziesz na stronie poświęconej egzaminom.

Dowiedz się więcej...
egzaminy w edukacji domowej

Grupa wsparcia

Spotkania ED powstały z myślą o rodzicach chcących podzielić się z innymi rodzicami doświadczeniem w towarzyszeniu własnym dzieciom na drodze edukacji. To spotkania podczas których dzielą się doświadczeniem, wiedzą, a także wymieniają poglądy. 

Wspieramy ich przy tym poprzez warsztaty, spotkania tematyczne, wykłady. Ponadto podczas tych spotkań, będziemy prowadzić rozważania nad tematyką wychowania, zagrożeń współczesnego świata, zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży (przykładowe tematy spotkań „Zasada walizki”–jedna z teorii porównująca wychowanie do pakowania walizki. „Narkotyki dotyczą wszystkich – chrońmy również nasze dzieci” „Teoria błędne koło złości” – agresja budzi agresję. „Rola rodzica”: rozważania na temat stosowanych, a niekonstruktywnych metod wychowawczych), a  także przybliżymy ideę metody Marii Montessori.

Dowiedz się więcej...

Pracownia Montessori

Pracownia Montessori to przygotowana przestrzeń dla dzieci, w której będą mogły pracować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Jedną z ważnych zasad w pedagogice Montessori to wspieranie dziecka w samodzielności na różnych etapach rozwoju. 

Wszystkie materiały rozwojowe są tak zaprojektowane, aby uczniowie sami mogli zauważyć i skorygować popełnione błędy, które są naturalnym etapem podczas zdobywania nowych umiejętności. Ponadto pomoce te angażują wiele zmysłów, tak więc zdobywana wiedza łatwiej zapada w pamięć. Uczniowie mogą swobodnie poruszać się po pracowni, wybierając odpowiadające im miejsce do pracy czy to przy stole, czy na dywanie. W tej przestrzeni zależy nam, aby dzieci rozwijały się zgodnie ze swoim potencjałem, aby samodzielnie dochodziły do prawidłowych odpowiedzi. Jest to także miejsce, gdzie uczą się dbać o otoczenie, o zachowanie porządku i ładu. Nie zabraknie tu również czasu na wspólne gry czy swobodne rozmowy.

Dowiedz się więcej...

Pracownia Modelarnia

Głównym celem zajęć w Modelarni lotniczej jest popularyzacja lotnictwa-modelarstwa oraz politechnizacja dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami, a także kształtują kompetencje miękkie dokładność i cierpliwość. 

Każde zajęcia mają charakter zabawy, z jednoczesnym pogłębieniem wiedzy na temat: dlaczego latawiec – balon – szybowiec – samolot lata jak ptak? Jest to taki przekładaniec połączony z nauką poprawnego posługiwania się prostymi narzędziami, klejem, papierem, ale i spotkaniami z prawdziwymi pilotami, modelarzami, obejrzenie filmu lotniczego, bajki lotniczej. To połączenie własnych refleksji i spontanicznych wypowiedzi z jak najdokładniejszym wykonaniem swojego lub wspólnego modelu. Zajęcia prowadzi Instruktor, który pokazuje i częściowo wykonuje wspólnie z każdym dzieckiem poszczególne elementy w trakcie budowania poszczególnych konstrukcji / modeli.  

Dowiedz się więcej...

Leśna edukacja

Zajęcia leśnej edukacji umożliwiają poznawanie przyrody w bezpośrednim z nią kontakcie. Dostarczają szczególnych przeżyć dla uczniów i nauczycieli. Czynią kształcenie efektywniejszym i ciekawszym. Brak ograniczeń w przestrzeni typu sala lekcyjna, zdaje się być miejscem terapeutycznym, uwalniającym z barier i ograniczeń tkwiących w dziecku. Fundamentem człowieka, jest jego fizyczna bliskość z przyrodą. Dlatego właśnie zapraszamy naszych uczniów na zajęcia w lesie.

leśna edukacja w montessori mountain schools

Warsztaty efektywnej nauki „Uczymy jak się uczyć”

Warsztaty efektywnej nauki skierowane są dla uczniów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Warsztaty „Uczymy jak się uczyć” powstały z myślą o dzieciach, a także ich rodzicach, którzy nie posiadają wiedzy, jak pomóc dziecku w nauce. 

W procesie samodzielnego zdobywania wiedzy, warsztaty efektywnej nauki, mogą stać się ważnym drogowskazem. Dlatego drogi rodzicu, jeżeli zauważasz, że twoje dziecko ma problemy z: pamięcią, koncentracją, sprawnym czytanie i skutecznym notowaniem oraz  nie potrafi samodzielnie się uczyć, to te warsztaty są dla Twojego dziecka. 

Tematyka warsztatów oparta jest na czterech podstawowych filarach: pamięć i koncentracja, szybkie czytanie, ortografia na zasadzie skojarzeń – obrazu i notowanie na zasadzie Map Myśli T. Buzana.
Warsztat prowadzony jest przez trenera efektywnych metod nauki, posiadającego wykształcenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

Dowiedz się więcej...

Warsztaty „Laboratorium nauki”

Warsztaty „Laboratorium nauki” to cykl warsztatów skierowanych do uczniów szkoły podstawowej i liceum. Dla wszystkich ciekawych świata, chcących zdobywać wiedzę na zasadzie eksperymentów, gier i zabaw, podążając drogą ciekawostek naukowych.  Cyklicznie odbywające się spotkania z różnych dziedzin wiedzy. Są to miedzy innymi: warsztaty biologiczne, chemiczne, historyczne, polonistyczne czy matematyczne. Warsztaty polonistyczne i matematyczne stają się bardzo pomocne uczniom starszych klas szkoły podstawowej i liceum w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych.

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to cykl spotkań warsztatowych skierowanych do uczniów liceum ogólnokształcącego, mających na celu przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Przygotowanie to polega na wyposażeniu młodzieży w wiedzę ogólną, wiedzę o sobie, dobre kwalifikacje zawodowe oraz na kształtowaniu umiejętności, dzięki którym młody człowiek poradzi sobie w dorosłym życiu.

Należą do nich między innymi: 

 • organizowanie, ocenianie i planowanie własnego uczenia się i własnej pracy, 
 • skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach, 
 • efektywne współdziałanie w zespole, 
 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 
 • korzystanie z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji, 
 • porozumiewanie się w kilku językach, 
 • wysłuchiwanie innych, branie pod uwagę ich punktu widzenia, 
 • radzenie sobie z nietypowością i złożonością problemów, 
 • łączenie i porządkowanie wiedzy. 

Każdy uczestnik spotkań opracuje IPD – Indywidualny Plan Działania (który zawiera identyfikację oczekiwań uczestnika i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i próbę podjęcia decyzji zawodowej przez uczestnika).

Dowiedz się więcej...

Wycieczki krajoznawcze

Nasze szkolne wycieczki krajoznawcze zgodnie ze słownikową definicją, przybiorą formę podróżowania, której celem będzie zwiedzanie określonego obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Nasze wycieczki to po prostu wyprawa po przygodę, po przeżycie i po poznanie.

Bo właśnie takie charakter powinna mieć wycieczka krajoznawcza – amatorski, wynikający z zainteresowania i pasji. Za przewodników będą służyć mapy, książki oraz turystyczna prasa i oczywiście ciekawość – odkrywania przyrody, zabytków przeszłości, techniki i dawnych ludzkich obyczajów. Chociaż główny cel jest poznawczy, nie zapominamy, że zwiedzanie Polski ma również cele edukacyjne i rekreacyjne. Wszystkie je osiągniemy. Wycieczki krajoznawcze to pomysł, który zachwyci każdego ucznia, żądnego wrażeń, wiedzy i przygód!

Dowiedz się więcej...

Spotkania dla licealistów w Poznaniu

Zapraszamy młodzież licealną z MMS do współtworzenia grupy wymiany doświadczeń, poszerzania horyzontów i dzielenia się swoją obecnością. Będziemy się spotykać dwa dni w miesiącu (raczej jeden weekend), w Poznaniu.

Co się będzie działo?

 • poszukamy interesujących wydarzeń kulturalnych;
 • poznamy środowisko akademickie z Poznania i nie tylko;
 • porozmawiamy z naukowcami z różnych dziedzin;
 • weźmiemy udział w ogólnokrajowej konferencji naukowej (bierny lub czynny uczestnik, wolontariat, poznanie środowiska młodych naukowców);
 • na koniec roku spotkań zorganizujemy biwak pod namiotem na obrzeżach Puszczy Nadnoteckiej (2km do asfaltowej drogi…);
 • wyjdziemy z aparatem fotograficznym do miasta lub do lasu;
 • wspólnie spędzimy czas i będziemy o nim decydować!

Grupę prowadzi dr inż. Jędrzej Nyćkowiak

Jako opiekun grupy, podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami i wiedzą, nie tylko naukową, lecz również wiedzą dotyczącą budowania relacji, a także aspektami dotyczącymi prowadzenia firmy i zarabiania pieniędzy, zawierania umów, czy też etyki biznesowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, lub dołączyć do grupy? Napisz na adres: [email protected]!

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja

Wyślij dokumenty

Wyślij dokumenty

Prześlij dokumenty na adres Biura Szkół Fundacji. Sprawdzimy ich kompletność i upewnimy się, że wszystko się zgadza.
Direction Arrows
Krok 2
Odbierz zgodę i legitymację

Odbierz zgodę i legitymację

W ostatnim kroku otrzymasz informację o przyjęciu, decyzję Dyrektora Szkoły oraz legitymację szkolną.
Krok 3
Zerówka - formularz, dokumenty i szczegóły (rozwiń)

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, wydrukowanie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez oboje rodziców, a następnie przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji.

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankietę zgłoszeniową 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Adres do wysyłki:

Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 
34-332 Koszarawa
z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”.

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty i ankietę wypełnioną on-line:

 • do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność. Gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
 • do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja),
 • w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
 • w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki. Przypominamy, że rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły.
Szkoła podstawowa - formularz, dokumenty i szczegóły (rozwiń)

Niewiele zabrakło...

Nasza szkoła niestety nie ma już wolnych miejsc.
 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda nam się wyruszyć razem w edukacyjną przygodę, jaką jest edukacja domowa! 🥺
Liceum - formularz, dokumenty i szczegóły (rozwiń)

Niewiele zabrakło...

Nasza szkoła niestety nie ma już wolnych miejsc.
 
Jednak nic straconego!
Możesz zapisać się do dowolnej szkoły MMS, w której są jeszcze wolne miejsca!
 
W ramach obowiązujących przepisów uczeń może korzystać z oferty wszystkich naszych szkół, a nauczyciel wybranej szkoły egzaminuje Cię tam, gdzie zapiszesz się na sesję, za wyjątkiem egzaminów Państwowych, które musisz zdawać w miejscu wyznaczonym przez macierzystą szkołę.

Zobacz szkoły, do których rekrutujemy:

Śląsk

Zachodniopomorskie

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego:
Kamila Chatian
[email protected]

ul. Grabowska 1-3
63-400 Ostrów Wielkopolski

Biuro Szkoły

Telefon

+48 33 445 45 33 wew. 504

miejsca w których działamy

Adres

Koszarawa 675

34-332 Koszarawa

Co jeszcze warto wiedzieć o edukacji domowej?

Jeśli zastanawiasz się, czy edukacja domowa to dobre rozwiązanie dla Ciebie i Twojego dziecka, zapoznaj się z poniższymi materiałami. Powstały one na bazie naszych codziennych, wieloletnich doświadczeń. Chcemy wierzyć, że będą one dobrą inspiracją do podjęcia decyzji dotyczącej przejścia na edukację domową!

radosna postać witająca na stronie montessori mountain schools

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz się dowiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, które organizujemy w całej Polsce, koniecznie zapisz się do newslettera. Zadbamy o to, aby docierały do Ciebie tylko najważniejsze wiadomości!

premiera

Poznaj wyjątkowe historie

uczniów z edukacji domowej!