Wrocław

Jesteśmy szkołą przyjazną ED!

Organizacja roku

Poznaj istotne daty w roku szkolnym 2022/23!

Dla nas edukacja domowa to możliwość rozwijania skrzydeł w życiu młodego człowieka. To towarzyszenie uczniowi w procesie poszukiwań jego pasji, zainteresowań. W ramach edukacji domowej wspieramy ciekawość młodego człowieka w odkrywaniu otaczającego go świata, rozbudzamy chęć poznawania na nowo różnych dziedzin nauki, pomagamy w poznawaniu kreatywnych metod uczenia się.

Wspólnie z rodzicami staramy się budować pas startowy, aby dziecko mogło rozpocząć swoja podróż i wzlecieć wysoko, zauważając przy tym drugiego człowieka i jego potrzeby. 

Jako szkoła przyjazna ED tworzymy miejsce bezpieczne, pełne szacunku, które wspiera samodzielność i indywidualność. Staramy się dawać wsparcie zarówno dziecku, jak i jego rodzicowi. Tworzymy przestrzeń, w której uczeń może się rozwijać, spotykać z innymi, tworzyć, dawać i brać. 

ED to dla nas pasja i przygoda, w trakcie której możemy być wsparciem dla rodzin poprzez różne formy warsztatów, zajęć i spotkań.

Nasza szkoła, tak jak każda inna szkoła Fundacji Królowej Świętej Jadwigi, jest szkołą bezpłatną, a nasi uczniowie mogą korzystać z oferty nie tylko wrocławskiej szkoły, ale wszystkich szkół Fundacji w całej Polsce.

Dowiedz się więcej...

Jak wspieramy naszych uczniów?

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

Staramy się mocno poszerzać i pogłębiać możliwości, jakie dajemy rodzinom kształcącym dzieci w domach. Chcieliśmy, by edukacja domowa w naszych szkołach oznaczała nie tylko egzaminy końcoworoczne. Dlatego ciągle tworzymy nowatorskie rozwiązania, które mają pomagać zarówno dzieciom, jak i rodzicom na tej wciąż mało popularnej ścieżce edukacji.

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

advanced divider

Egzaminy końcoworoczne

Podczas egzaminów chcemy poznać pasje, jakie rozwijają nasi uczniowie, ale też zrozumieć i pomóc rozwiązać problemy, na jakie natrafili podczas nauki. Na platformie Twój MMS zamieściliśmy wymagania edukacyjne oraz inne materiały, które pomogą w kształceniu dzieci w trybie edukacji domowej oraz pomogą w przygotowaniu do egzaminów.

Egzamin końcoworoczny składa się z dwóch części:

 • egzaminu ustnego,
 • egzaminu pisemnego.

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajdziesz na stronie poświęconej egzaminom.

Dowiedz się więcej...

Grupa wsparcia

Edukacja domowa to również niezwykła przygoda dla rodzica. Fascynująca, ale też niekiedy trudna. Jesteśmy po to, aby i Wam, rodzice w tej przygodzie towarzyszyć.

ED Café to cykliczne spotkania, w ramach których wymieniamy się swoimi doświadczeniami, trudnościami, sukcesami. W ramach ED Cafe wspieramy Was poprzez warsztaty, wykłady, spotkania z ciekawymi osobami.

Dowiedz się więcej...

Bezpłatne zajęcia

Wspieramy rodziny edukujące w domu poprzez bezpłatne zajęcia:

 • Pracownia Montessori
  To jeden z najważniejszych projektów, stworzony dla naszych uczniów będących w edukacji domowej. Jest to przestrzeń prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. Mogą z niej korzystać nasi uczniowie w klasach 1-3 oraz 4-6.
 • Warsztaty artystyczne
  Niesamowite warsztaty z niesamowitym Panem Arturem, który wprowadza nasze dzieci w świat rzeźby, malarstwa, ceramiki itp. – a to wszystko przy dobrej herbacie.

  Artur Szabatowski, to absolwent Wrocławskiej ASP, projektant i nauczyciel z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. 

  W naszej szkole prowadzi warsztaty artystyczne, w trakcie których można poznać tajniki warsztatu różnych działań plastycznych: grafiki, rysunku, rzeźby, malarstwa, papieroplastyki. A z młodszymi zajęcia sensoplastyczne i techniczno-plastyczne.

   

 • Notatki graficzne i mapy myśli
  W naszej działalności bardzo ważne jest praktyczne wspieranie ucznia. Z tego powodu udostępniamy narzędzia (np. notatki graficzne czy mapy myśli), które są pomocne w zdobywaniu wiedzy i które pobudzają kreatywność i wyobraźnię.

 • Młodzi i twórczy – warsztaty artystyczne
  Warsztaty otwierają przestrzeń dla odkrywania naturalnych, twórczych zdolności uczestników poprzez aktywne działanie w zespole. Jednym z założeń cyklu jest syntetyczne podejście do edukacji artystycznej, które łączy w sobie elementy pracy muzycznej i teatralnej. Podczas warsztatów wspólnie poznajemy i pogłębiamy świadomość ciała, głosu i wyobraźni w środowisku opartym na współpracy i zaufaniu.
 • Muzyczny angielski z Bartolinim
  Zajęcia dla naszych najmłodszych z klas 1-3 gdzie uczniowie poprzez muzykę i ruch, przy akompaniamencie przeróżnych instrumentów, poznają nowy dla nich język.
 • Eksperymentalnie z chemią i fizyką
  Z myślą o naszych starszych uczniach klas 7 i 8 przygotowaliśmy bloki warsztatów z fizyki i chemii. W ich trakcie w praktyczny sposób przekazujemy tajniki tych ścisłych przedmiotów.
 • Szachy
  Zajęcia prowadzone przez prawdziwego pasjonatę Pana Łukasza Kłykowa. Zapraszamy  zarówno tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoja przygodę z szachami, jak i tych, którym niewiele brakuje do bycia arcymistrzem.

Poza ofertą lokalną, każdy uczeń edukacji domowej może skorzystać z bezpłatnej oferty wspólnej dla wszystkich szkół. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Zobacz więcej...

Rekrutacja

Wyślij dokumenty

Wyślij dokumenty

Prześlij dokumenty na adres Biura Szkół Fundacji. Sprawdzimy ich kompletność i upewnimy się, że wszystko się zgadza.
Direction Arrows
Krok 2
Odbierz zgodę i legitymację

Odbierz zgodę i legitymację

W ostatnim kroku otrzymasz informację o przyjęciu, decyzję Dyrektora Szkoły oraz legitymację szkolną.
Krok 3
Zerówka - formularz, dokumenty i szczegóły

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, wydrukowanie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez oboje rodziców, a następnie przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji.

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankietę zgłoszeniową 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Adres do wysyłki:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu,
Robotnicza 36-38,
53-608 Wrocław

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty i ankietę wypełnioną on-line:

 • do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność. Gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
 • do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja),
 • w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
 • w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki. Przypominamy, że rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły.
Szkoła podstawowa - formularz, dokumenty i szczegóły

Niewiele zabrakło...

Nasza szkoła niestety nie ma już wolnych miejsc.
 
Jednak nic straconego!
Możesz zapisać się do dowolnej szkoły MMS, w której są jeszcze wolne miejsca!
 
W ramach obowiązujących przepisów uczeń może korzystać z oferty wszystkich naszych szkół, a nauczyciel wybranej szkoły egzaminuje Cię tam, gdzie zapiszesz się na sesję, za wyjątkiem egzaminów Państwowych, które musisz zdawać w miejscu wyznaczonym przez macierzystą szkołę.

Zobacz szkoły, do których rekrutujemy:

Śląsk

Zachodniopomorskie

Liceum - formularz, dokumenty i szczegóły

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, wydrukowanie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez oboje rodziców, a następnie przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji.

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia oraz dotyczące egzaminów
 • Deklaracja rozszerzeń

Należy dołączyć:

 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
 • Zdjęcie do legitymacji
 • W przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub pinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – należy dołączyć oryginał dokumentu

Adres do wysyłki:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu,
Robotnicza 36-38,
53-608 Wrocław

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty (łącznie z oryginałem świadectwa) i ankietę wypełnioną on-line:

 • do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność. Gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
 • do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja),
 • w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
 • w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki. Przypominamy, że rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły.

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej: 
Agnieszka Jakoniuk
[email protected]

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego:
Marzena Horyza
[email protected]

Biuro Szkoły

Telefon

+48 33 445 45 33 wew. 517 Opiekun szkoły:

Magdalena Sordyl

Adres

Koszarawa 675

34-332 Koszarawa

Sekretariat we Wrocławiu jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 9:00 – 14:00
Wtorek 9:00 – 14:00
Środa 9:00 – 14:00
Czwartek 9:00 – 14:00

Przed wizytą w sekretariacie, prosimy o kontakt telefoniczny:

717 232 425

[email protected]

sprawy związane z egzaminami klasyfikacyjnymi końcoworocznymi

[email protected]

sprawy związane z zajęciami dodatkowymi

Adres:

pl. Św. Macieja 7A

Niewielki parking przy szkole przeznaczony jest dla pracowników szkoły oraz innych instytucji rezydujących w budynku. Rodziców/uczniów prosimy o korzystanie z miejsc parkingowych w okolicy.

Co jeszcze warto wiedzieć o edukacji domowej?

Jeśli zastanawiasz się, czy edukacja domowa to dobre rozwiązanie dla Ciebie i Twojego dziecka, zapoznaj się z poniższymi materiałami. Powstały one na bazie naszych codziennych, wieloletnich doświadczeń. Chcemy wierzyć, że będą one dobrą inspiracją do podjęcia decyzji dotyczącej przejścia na edukację domową!

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz się dowiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, które organizujemy w całej Polsce, koniecznie zapisz się do newslettera. Zadbamy o to, aby docierały do Ciebie tylko najważniejsze wiadomości!

Liczba miejsc ograniczona!

Trwa rekrutacja do edukacji domowej!

Odwiedź stronę wybranej szkoły i sprawdź, jak wspieramy dzieci i rodziców z edukacji domowej!