Wrocław

Jesteśmy szkołą przyjazną ED!

Dla nas edukacja domowa to możliwość rozwijania skrzydeł w życiu młodego człowieka. To towarzyszenie uczniowi w procesie poszukiwań jego pasji, zainteresowań. W ramach edukacji domowej wspieramy ciekawość młodego człowieka w odkrywaniu otaczającego go świata, rozbudzamy chęć poznawania na nowo różnych dziedzin nauki, pomagamy w poznawaniu kreatywnych metod uczenia się.

Wspólnie z rodzicami staramy się budować pas startowy, aby dziecko mogło rozpocząć swoja podróż i wzlecieć wysoko, zauważając przy tym drugiego człowieka i jego potrzeby. 

Jako szkoła przyjazna ED tworzymy miejsce bezpieczne, pełne szacunku, które wspiera samodzielność i indywidualność. Staramy się dawać wsparcie zarówno dziecku, jak i jego rodzicowi. Tworzymy przestrzeń, w której uczeń może się rozwijać, spotykać z innymi, tworzyć, dawać i brać. 

ED to dla nas pasja i przygoda, w trakcie której możemy być wsparciem dla rodzin poprzez różne formy warsztatów, zajęć i spotkań.

Nasza szkoła, tak jak każda inna szkoła Fundacji Królowej Świętej Jadwigi, jest szkołą bezpłatną, a nasi uczniowie mogą korzystać z oferty nie tylko wrocławskiej szkoły, ale wszystkich szkół Fundacji w całej Polsce.

Dowiedz się więcej...

Jak wspieramy naszych uczniów?

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

Staramy się mocno poszerzać i pogłębiać możliwości, jakie dajemy rodzinom kształcącym dzieci w domach. Chcieliśmy, by edukacja domowa w naszych szkołach oznaczała nie tylko egzaminy końcoworoczne. Dlatego ciągle tworzymy nowatorskie rozwiązania, które mają pomagać zarówno dzieciom, jak i rodzicom na tej wciąż mało popularnej ścieżce edukacji.

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

uczennica lekka jak piórko