Śląsk

Nasze szkoły

są przyjazne ED!

Organizacja roku

Poznaj istotne daty w roku szkolnym 2023/24!

Nasza oferta edukacji domowej na Śląsku powstała w odpowiedzi na potrzeby rodzin edukujących dzieci w domu na terenie całego Śląska. Szkoły te, podobnie jak wszystkie placówki prowadzone przez Fundację, są bezpłatne.

Jak wspieramy naszych uczniów?

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

Staramy się mocno poszerzać i pogłębiać możliwości, jakie dajemy rodzinom kształcącym dzieci w domach. Chcieliśmy, by edukacja domowa w naszych szkołach oznaczała nie tylko egzaminy końcoworoczne. Dlatego ciągle tworzymy nowatorskie rozwiązania, które mają pomagać zarówno dzieciom, jak i rodzicom na tej wciąż mało popularnej ścieżce edukacji.

Uważamy, że system edukacji powinien być dopasowany do wymogu czasów, w jakich żyjemy. Powinien dawać takie rozwiązania, które pozwolą wydobyć z dzieci ich prawdziwy potencjał i pomogą im rozwijać się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

uczennica lekka jak piórko
advanced divider

Egzaminy końcoworoczne

Podczas egzaminów chcemy poznać pasje, jakie rozwijają nasi uczniowie, ale też zrozumieć i pomóc rozwiązać problemy, na jakie natrafili podczas nauki. Na platformie Twój MMS zamieściliśmy wymagania edukacyjne oraz inne materiały, które pomogą w kształceniu dzieci w trybie edukacji domowej oraz pomogą w przygotowaniu do egzaminów.

Egzamin końcoworoczny składa się z dwóch części:

 • egzaminu ustnego,
 • egzaminu pisemnego.

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajdziesz na stronie poświęconej egzaminom.

Dowiedz się więcej...
egzaminy w edukacji domowej

Wędrująca klasa

Zapraszamy Was do wspólnej przygody w odkrywanie świata w drodze i poprzez doświadczenia.

Chcemy się z Wami podzielić naszą pasją i zachwytem nad pięknem Świata, jego złożonością oraz uporządkowaniem. Chcemy ponownie odkrywać go razem z Wami.

Przyroda jest dla nas od zawsze wspaniałym inspiratorem własnego rozwoju, a także niezwykłym miejscem ukojenia. Bardzo nam zależy, abyście mogli sami tego doświadczyć. A będzie ku temu sporo możliwości.

W trakcie każdego spotkania będziemy wędrować… My będziemy dla Was po prostu przewodnikami. Mamy nadzieję, że wędrująca klasa, którą razem stworzymy, będzie dla nas wszystkich nowym i rozwijającym nas doświadczeniem.  

Wędrująca klasa to wyprawa w stałej grupie rówieśniczej, niezależnie od pogody, w niezwykłych krajobrazach Beskidu Żywieckiego (wyjątkiem są pogody ekstremalne).

Zawsze jest czas na zatrzymanie, obserwację i doświadczanie przyrody, podziwianie i zachwyt, tworzenie (różne formy m.in. szkice, obrazy, mobile, książki, bazy…) oraz odpoczynek i jedzenie przy ognisku.

Więcej informacji przekazaliśmy drogą mailową, a jeśli pojawią się pytania, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Zapisy na kolejne edycje odbędą się za pośrednictwem platformy Twój MMS.

Zobacz więcej...

Dom ED w Bielsku-Białej

Dom Edukacji Domowej w Bielsku-Białej jest miejscem spotkań i projektów wspierających młodzież, dzieci i rodziców edukacji domowej i nie tylko. Codziennie przed południem pracuje tam open space dla licealistów, a każdego popołudnia, organizowane są warsztaty i spotkania  z astronomii, literatury, kaligrafii, przyrody, historii i innych ciekawych obszarów tematycznych. Zależy nam, aby to miejsce było inspiracją do ciekawych dyskusji edukacyjnych również dla dorosłych.

W świecie kultury

Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas 7-8 SP oraz LO odbywające się w Domu ED w Bielsku-Białej.
 
Prowadząca: Renata Sowa 
Zapisy: platforma Twój MMS
Zapraszam uczniów szkół podstawowych i licealistów na warsztaty „W świecie kultury”! Jako egzaminator maturalny i egzaminator egzaminu ósmoklasisty postaram się, aby celem naszej wspólnej pracy było zdobycie przez was wiedzy oraz umiejętności umożliwiających jak najlepsze zdanie tych egzaminów.
Przypomnimy i utrwalimy teksty literackie. Będziemy doskonalić różne formy wypowiedzi. Opracujemy wymagania językowe. Przeczytamy ciekawe wiersze. Znajdziemy czas na rozmowę o Waszych ulubionych książkach i filmach!
Zobacz więcej...

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia przyrodnicze dla dzieci z klas 2-5 SP odbywające się w Domu ED w Bielsku-Białej.
 
Prowadząca: Katarzyna Konieczny
Zapisy: platforma Twój MMS
 

Na zajęciach przyjrzymy się dokładniej światu, który nas otacza – zarówno organizmom żywym (roślinom, grzybom, zwierzętom), jaki i przyrodzie nieożywionej (skałom, wodzie, powietrzu).

Będziemy uczyć się korzystać z mapy i kompasu. Eksperymentalnie sprawdzimy przystosowania zwierząt do życia w ich środowiskach. Sprawdzimy właściwości minerałów.

Tematy zajęć będą pokrywać się z zakresem programu z przyrody z klasy 4 oraz z podstaw biologii i geografii z klas wyższych. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatowej. Kierowane są do dzieci z klas 2-5.
Zobacz więcej...

Zajęcia biologiczne

Zajęcia biologiczne dla uczniów klas 5-8 SP odbywające się w Domu ED w Bielsku-Białej.
 
Prowadząca: Katarzyna Konieczny
Zapisy: platforma Twój MMS
 
Na zajęciach nauczymy się rozpoznawać, co dla biologa jest organizmem żywym oraz jakie są zależności między organizmami należącymi do różnych królestw.
Poznamy przystosowania do życia i sprawdziany je eksperymentalnie. Zastanowimy się nad powiązaniami między organizmami, a środowiskiem. Spojrzymy też na człowieka, jako organizmy należący do królestwa zwierząt.
 
Tematy zajęć odpowiadają programowi nauczania biologii w klasa 5-8 i kierowane są do uczniów z tych klas. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej.
Zobacz więcej...

Zajęcia z historii

Zajęcia z historii dla uczniów klas 3-6 SP odbywające się w Domu ED w Bielsku-Białej.
 
Prowadząca: Katarzyna Konieczny
Zapisy: platforma Twój MMS
 
Na zajęciach będziemy poznawać starożytne cywilizacje (Egipt, Grecję, itp). Przyjrzymy się, w jaki sposób ich kultura, sztuka i architektura wpływa na współczesność. 
Będziemy również uczyć się o szczególnie istotnych wydarzeniach w historii świata: odkryciach geograficznych, wynalezieniu czcionki ruchomej, prochu itp oraz o ich wpływie na ludzi.
 
Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Są kierowane do uczniów klas 3-6. 
Zobacz więcej...

Zajęcia z chemii

Zajęcia z chemii odbywające się w Domu ED w Bielsku-Białej.

Prowadząca: Ola Wiewióra
Zapisy: platforma Twój MMS
 
Zapraszamy na zajęcia z chemii dla uczniów liceum. Będziemy zajmować się zarówno chemią szkolną jak też chemią doświadczalną.

W świecie matematyki, fizyki i astronomii

Zajęcia odbywające się w Domu ED w Bielsku-Białej.
 
Prowadzący: Jakub Nowak
Zapisy: platforma Twój MMS
 
Będziemy się zajmować głównie tym, co nadal spędza sen z powiek wielu uczniom i rodzicom, czyli matematyką pod kątem realizacji programu i przygotowania do matury. Oczywiście nie sposób nie nawiązać przy okazji do matematycznych metod fizyki, oraz zanurzyć się w pasjonujący świat astronomii i astrofizyki.

Z angielskiego na polski. Tłumaczenia tekstów piosenek i nie tylko

Podczas zajęć będziemy tłumaczyć z języka angielskiego na polski.

Będziemy krążyć wokół kultury: przekładać fragmenty naszej ulubionej literatury i teksty najciekawszych piosenek. A może nawet uda się zmierzyć z napisami do filmów?

Zajęcia będą odbywały się w Domu ED w Bielsku-Białej zgodnie z harmonogramem, który znajdziecie na platformie Twój MMS (tam też mają miejsce zapisy).

Wejdziemy w świat rytmu zdań, wieloznaczności słów i ciekawych historii, które będą stały za tłumaczonymi tekstami. A przede wszystkim udoskonalimy swoje umiejętności językowe!

Zapraszam
Karol Stefańczyk
Zobacz więcej...

Rekrutacja

Wyślij dokumenty

Wyślij dokumenty

Prześlij dokumenty na adres Biura Szkół Fundacji. Sprawdzimy ich kompletność i upewnimy się, że wszystko się zgadza.
Direction Arrows
Krok 2
Odbierz zgodę i legitymację

Odbierz zgodę i legitymację

W ostatnim kroku otrzymasz informację o przyjęciu, decyzję Dyrektora Szkoły oraz legitymację szkolną.
Krok 3
Zerówka - formularz, dokumenty i szczegóły (rozwiń)

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, wydrukowanie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez oboje rodziców, a następnie przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji.

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankietę zgłoszeniową 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Adres do wysyłki:

Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 
34-332 Koszarawa
z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSK”.

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty i ankietę wypełnioną on-line:

 • do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność. Gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
 • do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja),
 • w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
 • w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki. Przypominamy, że rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły.
Szkoła podstawowa - formularz, dokumenty i szczegóły (rozwiń)

Zostały tylko miejsca w pierwszej klasie...

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, wydrukowanie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez oboje rodziców, a następnie przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji.

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankietę zgłoszeniową 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia oraz dotyczące egzaminów 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Należy dołączyć:

 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zdjęcie do legitymacji
 • W przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – należy dołączyć oryginał dokumentu

Adres do wysyłki:

Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 
34-332 Koszarawa
z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE”.

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty (łącznie z oryginałem świadectwa) i ankietę wypełnioną on-line:

 • do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność. Gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
 • do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja),
 • w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
 • w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki. Przypominamy, że rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły.
Dowiedz się więcej o rekrutacji do klasy 1 SP (rozwiń)
Liceum - formularz, dokumenty i szczegóły (rozwiń)

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, wydrukowanie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez oboje rodziców, a następnie przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji.

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia oraz dotyczące egzaminów
 • Deklaracja rozszerzeń

Należy dołączyć:

 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
 • Zdjęcie do legitymacji
 • W przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub pinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – należy dołączyć oryginał dokumentu

Adres do wysyłki:

Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 
34-332 Koszarawa
z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE”.

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty (łącznie z oryginałem świadectwa) i ankietę wypełnioną on-line:

 • do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność. Gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
 • do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja),
 • w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
 • w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły. Na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki. Przypominamy, że rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły.

Kontakt

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszarawie Bystrej
Miłosz Barańczuk
[email protected]

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żywcu – Kolebach
Katarzyna Szczotka
[email protected]

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękowie
Karol Stefańczyk
[email protected]

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Koszarawie Bystrej
Jakub Nowak
[email protected]

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego “Cogito” w Żywcu
Roman Zoń
[email protected]

Biuro Szkoły

Telefon

+48 33 445 45 33

wew. 504, 514

miejsca w których działamy

Adres

Koszarawa 675

34-332 Koszarawa

Co jeszcze warto wiedzieć o edukacji domowej?

Jeśli zastanawiasz się, czy edukacja domowa to dobre rozwiązanie dla Ciebie i Twojego dziecka, zapoznaj się z poniższymi materiałami. Powstały one na bazie naszych codziennych, wieloletnich doświadczeń. Chcemy wierzyć, że będą one dobrą inspiracją do podjęcia decyzji dotyczącej przejścia na edukację domową!

radosna postać witająca na stronie montessori mountain schools

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz się dowiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, które organizujemy w całej Polsce, koniecznie zapisz się do newslettera. Zadbamy o to, aby docierały do Ciebie tylko najważniejsze wiadomości!

premiera

Poznaj wyjątkowe historie

uczniów z edukacji domowej!