Komunikat dotyczący propozycji zmian w Ustawie Oświatowej

Pragniemy Państwa poinformować o złożonych w Sejmie, przez grupę posłów PiS, propozycjach zmian w Ustawie Oświatowej. W szczególności tych, które dotyczą artykułu 37, regulujących warunki uzyskiwania zgód na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Projekt został skierowany do I czytania w Komisjach, które prawdopodobnie odbędzie się 25 października 2022 roku. Być może jeszcze na początku listopada odbędzie się głosowanie w Sejmie.

Ustawodawca wnioskuje o wprowadzenie następujących rozwiązań dla szkół, w których uczą się dzieci w ramach edukacji domowej:

  • Placówka musi posiadać warunki sprzętowe i lokalowe, aby zapewnić naukę w trybie stacjonarnym wszystkim swoim uczniom w edukacji domowej, na wypadek, gdyby cofnięto im zgodę, aby mieli gdzie się uczyć. Czyli szkoła która, ma przykładowo 100 uczniów w ED, dla takiej ilości dzieci ma mieć przygotowane sale z wyposażeniem. 
  • Szkoła może przyjąć uczniów tylko zamieszkujących na terenie województwa, w którym znajduje się placówka. Wracamy do rozwiązań, z których to samo ministerstwo zrezygnowało rok temu, w 2021 roku.
  • Liczba uczniów, którym wydano zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, nie może przekraczać 50% wszystkich uczniów placówki. Czyli szkoła, w której jest przykładowo 200 dzieci, nie może mieć więcej niż 100 uczniów w ED.  
  • O każdym egzaminie końcoworocznym ucznia w ED musi być informowane odpowiednie Kuratorium Oświaty z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
  • W wypadku cofnięcia zgody na edukację domową szkoła musi zapewnić możliwość spełniania obowiązku w tej samej placówce. 

Trudno nam komentować wprowadzane zmiany. Pracujemy nad tym, aby wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy naszych szkół mogli uczyć się i pracować w jak najspokojniejszych warunkach. 

Będziemy informować na bieżąco o wszelkich kolejnych decyzjach parlamentarzystów. Mamy nadzieję, że wystarczy nam wyobraźni i energii, aby sprostać nowym wyzwaniom, które jak to w życiu bywa, pojawiają się tam, gdzie byśmy się ich najmniej spodziewali.

Z poważaniem,
Zarząd Fundacji Królowej Świętej Jadwigi

Udostępnij: