Baranki – Katowice (Oblaci)

Ta grupa prowadzona jest przez ojca Rafała Bytnera oraz Magdalenę i Andrzeja Lwowskich. Grupę tworzą rodziny związane w duszpasterstwem przy parafii Oblatów na Koszutce.