Baranki – Tarnów

Nasza grupa otwarta jest dla rodzin z parafii św. Maksymiliana, z edukacji domowej i tych wszystkich, dla których przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i Komunii św. w rodzinie i w prostocie jest priorytetem.