Baranki – Katowice (św. Józef)

Spotkania będą odbywały się w salkach na parafii, sporadycznie w Klubie Wysoki Zamek.