Baranki – Katowice (grupa 4)

Ta grupa prowadzona jest przez ojca Rafała Bytnera oraz Magdalenę i Andrzeja Lwowskich. Grupę tworzą rodziny związane w duszpasterstwem przy parafii Oblatów na Koszutce. 

Zlot Baranków

na Hali Miziowej

Już 3 czerwca 2023 roku zapraszamy wszystkie Rodziny Barankowe z całej Polski i nie tylko!