Koniec roku w Domu Montessori

Za nami 4 miesiące bardzo intensywnej, wymagającej, pełnej wyzwań i wysiłku pracy własnej w Domu Montessori w Koszarawie.

Codziennie pracujemy w 3 pracowniach dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz liceum. Uczymy się samodzielnej, odpowiedzialnej pracy, brania w swoje ręce nauki i podejmowania decyzji z czym, w jaki sposób, jak długo i czego się uczymy. Pracujemy w ciszy i skupieniu w przygotowanych pracowniach Montessori pod okiem montessoriańskich nauczycieli. 

Cieszymy się również Wielkimi Lekcjami z zakresu przyrody, fizyki, historii, prowadzonymi przez specjalistów i pasjonatów. Młodsi 4 razy w tygodniu spędzają czas w lesie w ramach edukacji leśnej, a starsi dwa razy w tygodniu mają zajęcia sportowe na hali. Co miesiąc jeździmy do NOSPR w Katowicach na koncerty połączone z wykładami profesorów UŚ oraz osób prowadzących ciekawe przedsięwzięcia społeczne. 

Rozwijamy się artystycznie na zajęciach muzycznych, malarskich i warsztatach z linorytu. Cieszymy się wielką współpracą i bliskością Rodziców, którzy wspierają nas i są bardzo blisko nas.

Udostępnij: