W Tarnowie o Słowie

Dziś o Piśmie była mowa, to miłości Bożej słowa,
list miłosny Pan Bóg pisze, nastaw serce, by usłyszeć!
W Piśmie Świętym jest porządek, księgi ułożone w rządek. 
Pięcioksięgiem się zaczyna, jaka tego jest przyczyna?
Księgi historyczne, potem mądrościowe i prorockie 
w sumie aż 46 ich w Starym Testamencie jest.
Brniemy dalej w ten zbiór ksiąg – Nowy Testament poleca się do naszych rąk!
Cztery Ewangelie o życiu Jezusa traktują,
w Dziejach Apostolskich historie Jego przyjaciół opisują. 
Listy pełne wskazówek, pouczeń apostołowie przekazali,
zatrzymać się nad nimi dłużej się chwali.
Na zakończenie Apokalipsy Świętego Jana treść prezentuje
niedalekiej przyszłości pieśń.
Pozostała część spotkania też miała wiele do zaoferowania. 
Modlitwę Ojcze Nasz graficznie przedstawioną podziwialiśmy
i nad pamiątką Pierwszej Komunii – glinianymi krzyżami dłużej się zatrzymaliśmy.

Udostępnij: