Listopad w grupie Andrzeja Horyzy

Chociaż zdziesiątkowani chorobowo, ale zainspirowani kolejnym spotkaniem w realu. Byliśmy na wystawie i spotkaniu z kobietą, która mieszkała i uczyła się kaligrafii w Japonii (p. zdjęcie) – świetna rozmowa o różnicach kulturowych!

Potem uczyliśmy się o: twarzy człowieka i jak ważną rolę odgrywa mina w komunikacji, o językach, w których kodowana jest mądrość w innych kulturach (trochę było o ikonach, trochę o haiku) i o potrzebie wysiłku, aby je zrozumieć, zanim się będziemy o nich wypowiadali z naszego punktu widzenia.

Następnie była zbyt krótka próba zmierzenia się z filmem „W lepszym świecie”, ale wymaga to zdecydowanego pogłębienia. Do następnego razu w większym składzie (mamy nadzieję).

Udostępnij: