Baranki w Borku Starym

Na Podkarpaciu ruszyła w tym roku grupa Baranków w Borku Starym przy klasztorze o. Dominikanów pod duchową opieką o. Grzegorza Kluza.  Grupa liczy 7 rodzin z prowadzącymi.

We wrześniu poznawaliśmy cały Rok Liturgiczny z całym bogactwem świąt i uroczystości – tyle okazji do poznawania Pana Boga. Po wspólnym spotkaniu dzieci poszły się bawić, a rodzice zapoznawali się z założeniami Baranków.

W październiku spotkanie rozpoczął w kościele o. Grzegorz, wprowadzając nas w temat modlitwy jako poznawania Pana Boga, przybliżania się do Niego i bycia Jego przyjacielem. Następnie w salce, każde z dzieci wykonało z kamienia swojego Baranka. Po pracy manualnej było koło liturgiczne, historia Pastuszków z Fatimy, omówienie modlitwy Zdrowaś Maryjo wg pomysłu Asi Dzikowickiej, rozłożenie wszystkich Tajemnic Różańca oraz omówienie każdej z nich. 

Spotkanie zakończyliśmy Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej wraz z przybyłymi na 1 Zlot motocyklistami.

Na kolejne spotkanie nasze Branki wyjechały razem na dwa dni na Jamną 11-12 listopada.

Pierwszym punktem była strawa dla ciała, następnie rozpoczęliśmy spotkanie wspólną Eucharystią.

Po uczcie duchowej była krótka przerwa, po której na spotkaniu w Lektorium w Domu Św. Jacka rozłożyliśmy nasze już dobrze znane koło liturgiczne, żeby zobaczyć, w jakim miejscu roku liturgicznego obecnie jesteśmy. Dzieci przywiozły zrobione plakaty o swoich patronach i krótko podzieliły się informacjami na ich temat. 

Od koła liturgicznego przeszliśmy do tematu TALENTÓW, darów, dobra, które otrzymaliśmy od Boga. Na podstawie “Przypowieści o talentach” rozmawialiśmy o tym, czy te dary właściwie wykorzystujemy, czy je rozwijamy, czy zakopujemy, czy dzielimy się z innymi.

Każda rodzina aktywnie tworzyła plakat TALENTÓW i wspólnie odkrywaliśmy piękno różnorodności, dziękując za nasze rodzinne talenty. Wieczorem po kolacji dzieci wysłuchały na dobranoc pięknej opowieści pt. „Twój wyjątkowy dar”.

Późnym wieczorem, gdy dzieci już spały o. Grzegorz w cudowny sposób opowiedział nam – rodzicom o talentach, o tym, jak nam są dane i zadane, że ważne jest podejmowanie działania, które służy rozwijaniu darów i dobra w nas. Było jeszcze wiele ciekawych treści, pytań, wymiany spojrzeń, doświadczeń. Rozmowy trwały do północy.

Kolejnego dnia rano spotkaliśmy się na podwórku na wspólnej modlitwie. 

Tego dnia była katecheza o darach Bożych, w formie taśmy. W czasie Mszy świętej o. Grzegorz opowiedział nam o jednym z najważniejszych talentów, jakim jest Chrzest św., dzięki któremu stajemy się dziećmi Boga.

Udostępnij:

Zloty Baranków

w całej Polsce!

W najbliższym czasie odbędą się trzy wyjątkowe wydarzenia barankowe, na które gorąco Was zapraszamy!

premiera

Poznaj wyjątkowe historie

uczniów z edukacji domowej!